وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

شرکت مدیر کل تجاری سازی فناوری در همایش نقش سرمایه گذاری خطر پذیر و رونمایی از " نقطه طلایی

1392
بهمن
24

همایش رونمایی از " نقطه طلایی" ( نشان ویژه نقاط مطلوب سرمایه گذاری پاسارگاد) برای تجاری سازی در حوزه فناوری با مدل سرمایه گذاری ماجراجویانه با حضور مدعوینی از میان فعالان کسب و کارهای حوزه فناوری، مدیران حوزه های سرمایه گذاری ، نمایندگان و مدیران دولتی مرتبط و نیز صاحبان اندیشه و تجربه در حوزه تجاری سازی فناوری توسط شرکت شناسا برگزار گردید. هدف از برگزاری این همایش آشنایی با سرمایه گذاری خطر پذیر و تجاری سازی فناوری بود. در افتتاحیه همایش آقایان دکتر سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری، آقای دکتر قاسمی مدیر عامل محترم پاسارگاد و آقای مهندس جهانگرد معاون محترم وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران سخنرانی نمودند.
آقای دکتر مجید جوانمرد در میزگرد تخصصی بررسی نقش بخش خصوصی در حوزه تجاری سازی فناوری در خصوص لزوم تجاری سازی فناوری برای پایداری و بالندگی کسب و کارهای فناورمحور با معرفی توانمندی های سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری با ارایه گواهی توانمندی فناورانه و ارزش گذاری فناوری شرکت نمودند