وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

حق بهره برداري غير انحصاري از دانش فني نسل چهارم دستگاه همودياليز به بخش خصوصي واگذار شد

1394
آذر
30

بر اساس امضا قراربين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و شركت آريا طب، بهره برداري غير انحصاري از دانش فني نسل چهارم دستگاه دياليز به بخش خصوصي واگذار گرديد.

به گزارش روابط عمومي، قرارداد واگذاري دانش فني نسل چهارم دستگاه دياليز به بخش خصوصي بين دكتر مضطرزاده معاون وزير و رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و مهندس صلواتي پور مدير عامل شركت آريا طب امضا شد.

دكتر مضطرزاده طي سخناني ضمن ابراز خوشحالي از استقبال بخش خصوص در تجاري سازي طرحهاي تحقيقاتي اظهار داشت: اين همكاري ها با يد ادامه داشته باشد و براي توسعه نسلهاي جديد از اين دستگاه برنامه ريزي مناسب داشته باشد.

 

وي هچنين تأكيد كرد:علاوه بر همودياليز طرحهاي ديگري نيز در سازمان وجود دارد كه قابليت سرمايه گذاري را دارند كه مي بايست با يك برنامه ريزي مناسب و دراز مدت، سرمايه گذاري بخش خصوصي را در جهت تجاري سازي آنها جذب نماييم.

دكتر مظفري مدير كل دفتر تجاري سازي سازمان نيز با اشاره پيشينه طراحي و ساخت دستگاه همودياليز در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران افزود: در اين مدت محققين سازمان همواره در تلاش بوده‌‌اند نسل‌هاي جديدي از اين دستگاه با قابليت‌هاي بيشتر و همچنين برخوردار از فناوري روز دنيا ارائه نمايند.

 

وي افزود: مذاكرات اوليه و عقد اين قرارداد در شانزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري توسط دفتر تجاري سازي سازمان با مبلغ 9 ميليارد و 600 ميليون ريال صورت پذيرفته است.