وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

تصویب بسته ی حمایت از توسعه ی صادرات غیرنفتی در چهلمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست محترم جمهوری

1396
مهر
3

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور پیشبرد برون گرایی اقتصاد" توسعه صادرات غیرنفتی" بسته ی حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی مورد تصویب قرار داد( علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه نمایند)

فایل ها: