وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

برگزاری جلسه با کارگزار تجاری سازی فناوری" شرکت کفا"

1395
بهمن
23

پس از برگزاری نشست عمومی دفتر تجاری سازی فناوری سازمان با كارگزاران، بروكرها، سرمايه گذاران، و فعالين حوزه تجاري سازي فناوری در 27 دی ماه سال جاری و با هدف ارتباط موثرتر با کارگزاران ، نشست تخصصی با شرکت کفا برگزار گردید. در این نشست در خصوص نحوه همکاری در تجاری سازی فناوریهای آماده تجاری سازی سازمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید پس از ارسال اطلاعات مد نظر، جلسات برای مراحل بعدی  صورت گیرد