وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
دفتر مركزي تجاري سازي فناوري

برگزاری جلسه با کارگزار تجاری سازی فناوری" شرکت کفا"

1395
بهمن
23

پس از برگزاری نشست عمومی دفتر تجاری سازی فناوری سازمان با كارگزاران، بروكرها، سرمايه گذاران، و فعالين حوزه تجاري سازي فناوری در 27 دی ماه سال جاری و با هدف ارتباط موثرتر با کارگزاران ، نشست تخصصی با شرکت کفا برگزار گردید. در این نشست در خصوص نحوه همکاری در تجاری سازی فناوریهای آماده تجاری سازی سازمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید پس از ارسال اطلاعات مد نظر، جلسات برای مراحل بعدی  صورت گیرد