وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

بازدید اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان البرز از سازمان

1392
دی
15

رئیس و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز به دعوت معاون محترم تجاری سازی، ارتباط با صنعت و کارآفرینی از امکانات سازمان بازدید بعمل آوردند. در این دیدار ضمن  بازدید از امکانات پژوهشکده فناوری های شیمیایی، مرکز تست مشعل و تالار منظر با توانمندی های سازمان آشنا شدند. همچنین در نشست مشترک با معاون تجاری سازی سازمان و مدیر کل تجاری سازی فناوری زمینه های مورد علاقه و مشترک برای همکاری مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مقرر شد در آینده نزدیک تفاهمنامه همکاری مشتر فی مابین سازمان و اتاق بازرگانی استان البرز به امضا برسد. در این خصوص زمینه های همکاری در قالب موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفته :
-         برگزاری تورهای کوتاه مدت تخصصی فناوری
-         برگزاری کارگاه تخصصی در حوزه های کشاورزی، داروسازی، صنایع غذایی، انرژی و ...
-         سرمایه گذاری شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی استان بر روی طرح های آماده سازمان
-         برگزاری نشست های مشترک مابین مجریان دارای طرح های آماده سرمایه گذاری و صنایع متقاضی متناظر. در این خصوص اولین نشست تخصصی در حوزه " صنایع شیمیایی" با محوریت تصفیه و شیرین سازی آب، فاضلاب و مصرف بهینه انرژی تا دو هفته آینده در سازمان برگزار خواهد شد.