وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

اعلام فهرست جدید کالاها و خدمات دانش بنیان از سوی امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری

1396
مهر
3

به پیوست فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان که به تصویب کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارائه می گردد.

فایل ها: