وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

دفتر تجاری سازی و کارآفرینی

تماس با ما

برای ارتباط  با ما با شماره تلفکس 56276608 - 021 تماس حاصل فرمایید.
برای ارتباط با مدیریت درگاه تجاری سازی فناوری با شماره56276343-021 تماس حاصل نمایید.