وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه
  اعضاي هيات مميزه
ردیف نام و نام خانوادگي مرتبه علمي رشته تحصيلي شماره حكم تاريخ حكم
1 آقاي دكتر فتح‌اله مضطرزاده استاد مهندسي مواد رئيس سازمان و رئيس هيات مميزه
2 آقاي دكتر فرج اله مهنازاده استاد شيمي آلي معاون توسعه فناوري سازمان و دبير هيات مميزه
3 آقاي دكتر مجيد نيلي احمدآبادي استاد مهندسي رباتيك 15/189523 93/10/15
4 آقاي دكتر شاهرخ فرهنگي استاد برق الكترونيك 15/189524 93/10/15
5 آقاي دكتر محمود موسوي مشهدي استاد مكانيك 15/189525 93/10/15
6 آقاي دكتر سيدمحمدعلي بوترابي استاد مهندسي متالورژي 15/189512 93/10/15
7 آقاي دكتر حسين سرپولكي استاد مهندسي مواد-سراميك 15/189513 93/10/15
8 آقاي دكتر ابراهيم پورجم استاد بيماري‌هاي گياهي 15/189514 93/10/15
9 آقاي دكتر حسين سالارآملي استاد شيمي تجزيه 15/189515 93/10/15
10 خانم دكتر نسرين معظمي استاد ميكروبيولوژي پزشكي 15/189516 93/10/15
11 خانم دكتر مهناز مظاهري اسدي استاد زيست فناوري 15/189517 93/10/15
12 آقاي دكتر حجت‌اله حاجي‌حسيني دانشيار مديريت تكنولوژي 15/189518 93/10/15
13 آقاي دكتر علي الياسي دانشيار مهندسي شيمي 15/189519 93/10/15
14 آقاي دكتر شروين اميري دانشيار برق- مخابرات 15/189521 93/10/15
15 آقاي دكتر محمدعلي اردكاني دانشيار مهندسي هوا و فضا 15/189522 93/10/15

 


هیات مميزه‌ سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دارای 3 كميسيون تخصصی به شرح ذيل می‌باشد:
1- کميسيون تخصصی فنی و مهندسی
2- کميسيون تخصصی علوم انسانی
3- کميسيون تخصصی علوم پايه،‌ كشاورزي و صنايع غذايي
کارشناس دبیرخانه : خانم مهرانگيز زاهد

اخبار هیات ممیزه