وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی

 

رديف نام و نام خانوادگي رتبه علمي دانشگاه محل خدمت رشته تحصيلي ملاحظات
1 دکتر عبدالرضا صمیمی دانشيار سازمان پژوهشها مهندسي شيمي رئيس
2 دکترسیدمحمدعلی بوترابی استاد علم و صنعت مهندسي متالورژي -
3 دکتر محمود کمره‌ای استاد تهران
 
مهندسي برق الكترونيك-مخابرات -
4 دکتر مجيد صفار اول استاد صنعتي اميركبير مهندسي مكانيك -
5 دكتر رياض خراط استاد دانشكده نفت تهران مهندسي شيمي -
6 دكتر محمدعلي اردكاني دانشيار سازمان پژوهشها مهندسي هوافضا -
7 دكتر محمد حسن ايكاني دانشيار سازمان پژوهشها مهندسي شيمي -
8 دكتر بهزاد امين مهر استاد سيستان و بلوچستان مهندسي مكانيك -