وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
هیأت امنا و هیأت ممیزه

کمیسیون تخصصي علوم پايه،‌ کشاورزی و صنایع غذایی

 

رديف نام و نام خانوادگي رتبه علمي دانشگاه محل خدمت رشته تحصيلي ملاحظات
1 دکتر نسرين معظمي استاد سازمان پژوهشها ميكروبيولوژي پزشكي رئيس
2 دكتر عباس صاحبقدم لطفي استاد تربيت مدرس بيوشيمي -
3 دكتر ابراهيم پورجم استاد تربيت مدرس بيماري‌هاي گياهي -
4 دکتر منصور انبياء دانشيار علم و صنعت شيمي تجزيه -
5 دكتر جعفر وليزاده دانشيار سيستان و بلوچستان فیزیولوژی گیاهان زراعی -
6 دکتر مهرداد آذين دانشيار سازمان پژوهشها فرآورده‌هاي بيولوژيك -
7 دكتر مجيد جوانمردداخلي دانشيار سازمان پژوهشها بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي -
8 دکتر حسين رحماني دانشيار سازمان پژوهشها شيمي آلي -
9 دکتر عليرضا عشوري دانشيار سازمان پژوهشها فناوري بايوکامپوزيت -
10 دكتر عبدالرضا صميمي دانشيار سازمان پژوهشها مهندسي شيمي -