مرکز منطقه ای نمک زدایی و محیط زیست

کنگره ها و همایش های داخلی

30
1393
معاونت نظارت بر بهره‌برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، دومين جشنواره و نمايشگاه توانمندي‌هاي بهره‌برداري و نگهداري در صنعت آب و فاضلاب را از تاريخ 10 لغايت 13 شهريور ماه 1393 برگزار مي‌نمايد.
24
1393
کنگره استحصال آب و آبخیزداری در برگیرنده سه همایش شامل سومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران، دهمین همایش ملی آبخیزداری و همایش قنات و قنات داری می باشد
16
1393
همايش ملي محيط زيست و صنعت سبز در تاریخ 26 آذر 1393 تا 27 آذر 1393 توسط پژوهشكده محيط زيست دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.
16
1393
اولين همايش ملي عمران، محيط زيست و توسعه پايدار در تاریخ 1 دي 1393 توسط موسسه آموزش عالي جامي در شهر اصفهان برگزار می شود
8
1393
دومين همايش ملي مديريت آب در مزرعه توسط موسسه تحقيقات آب و خاك در تاريخ 29 و 30 مهر 93 در کرج، سالن همايش های موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر برگزار مي گردد.
2
1393
دومين همايش ملي بحران آب (تغيير اقليم، آب و محيط زيست) در تاریخ 18 شهريور 1393 تا 19 شهريور 1393 توسط دانشگاه شهركرد و تحت حمايت سيويليكا در شهر شهركرد برگزار می شود
3
1393
دومين همايش ملي و تخصصي پژوهش هاي محيط زيست ايران در تاریخ 16 مرداد 1393 توسط انجمن ارزيابان محيط زيست هگمتانه و تحت حمايت سيويليكا در شهر همدان - دانشكده شهيد مفتح همدان برگزار می شود
27
1393
دومين همايش ملي بحران آب (تغيير اقليم، آب و محيط زيست) در تاریخ 18 شهريور 1393 تا 19 شهريور 1393 توسط دانشگاه شهركرد و تحت حمايت سيويليكا در شهر شهركرد برگزار می شود
30
7
1393
شركت‌كنندگان خارجي كنگره، كارگاه و نمايشگاه بين‌المللي نمك‌زدايي از آب‌هاي شور خواستار بهره‌گيري از تجارب محققين ايراني در زمينه نمك‌زدايي از آب‌هاي شور شدند.

صفحه‌ها