همکاری‌هاي مشترك علمي و پژوهشي مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی گیلان با پژوهشكده كشاورزی سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي، دکتر مجيد جوانمرد، رئيس پژوهشكده كشاورزي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان بازديد كرد.

در اين نشست كه با حضور دكتر فلاحي، رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي گيلان، معاونين، رؤساي بخش‌هاي تحقيقاتي و تعدادي از محققين مركز برگزار شد، ظرفيت‌ها و امكانات پژوهشي و آموزشي اين مركز برشمرده شد.

همچنين دكتر جوانمرد گزارشي از فعاليت‌هاي پژوهشكده كشاورزي و مأموريت‌ها و وظايف سازماني و فعاليت‌هاي گذشته و جاری پژوهشكده را ارائه كرد.

در اين ديدار از امکانات مرکز تحقیقات و آموزش كشاورزي و مزارع و آزمایشگاه‌ها بازديد شد و بر انجام فعاليت‌هاي پژوهشي مشترك و چگونگي تجاري‌سازي اين فعاليت‌ها تاكيد شد.

همچنين درخصوص تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی به ویژه در زمینه گل و گیاهان زینتی، درختان بومی اصلاح شده (گلابی وحشی، ازگیل و ...) و همچنین مبارزه زیستی با آفات و بیماری‌های صیفی‌جات و گیاهان جالیزی و همچنین آزمایشگاه ارزیابی حسی روغن زیتون بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.