گروه مهندسی زراعی (گروه فناوري هاي پس از توليد)

 • انرژي هاي تجديد پذير
 • مكاترونيك در كشاورزي
 • فناوري هاي پس از برداشت
 •  بسته بندی محصولات کشاورزی
 • صنايع تبديلي كشاورزي
 • مدیریت آب و تغییرات اقلیمی
   

گروه گیاهان دارویی

 • كشت بافت گياهان دارویی
 • تنوع فیتوشیمیایی و ژنتیکی گیاهان دارویی
 • بررسی خواص آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی
 • پروتئومیکس، متابولومیکس و ژنومیکس
 • تنش های غیر زنده در گیاهان دارویی
 • زراعت و اهلی سازی گیاهان دارویی
 • علوم و تکنولوژی بذر (رفع خواب بذر گیاهان دارویی)

گروه دام، طيور و آبزيان

 • ژنتيك و اصلاح دام
 • پژوهش‌هاي تغذيه‌اي در جهت بهبود رشد و توليد دام و طيور
 • سلول‌هاي بنيادي دامي
 • كاربرد گياهان دارويي براي پيشگيري و كنترل بيماري‌هاي دام و طيور
 • كاربرد پروبيوتيك‌ها به صورت خوراكي و غير خوراكي در دام و طيور

گروه زراعت (توليدات گياهي و كشاورزي پايدار)

 • كشت بافت گياهان باغي
 • كشت بافت گياهان زينتي
 • كنترل بيولوژيك
 • مديريت آفات
 • كشاورزي ارگانيك
 • بيوتكنولوژي
 • ‍ژنتيك ملكولي و مهندسي ژ‍نتيك