User warning: The following module is missing from the file system: imagcache_actions. In order to fix this, put the module back in its original location. For more information, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1128 of /var/www/html/ari/includes/bootstrap.inc).

پژوهشكده كشاورزي همزمان با سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سال 1359 تاسيس شد. اين پژوهشكده تنها مؤسسه پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه در جهت خدمت به نظام تحقيقاتي كشور در زمينه كشاورزي کاربردی فعاليت دارد لذا براي خويش وظيفه و رسالتي ويژه قائل است. پژوهشكده كشاورزي در طی فعالیت خود عرصه‌هاي جديدي از توسعه فناوري و توليد كشاورزي از جمله مبارزه زیستی با آفات و بیماریها، فناوری های نوین در علوم باغبانی، فناوری های پس از برداشت، مهندسی زراعی و علوم دامی را براي نخستين بار به زير بناي اقتصادي كشور تقديم نموده است. جايگاه تحقيقاتي پژوهشكده كشاورزي، فصل مشترك تحقيقات در مراكز آموزش عالي كشور از يك سو و از سوي ديگر تحقيقات كشاورزي در ساير مؤسسات از جمله وزارت جهاد كشاورزي ميباشد. اين جايگاه همچنين در راستاي حمايت از تحقيقات كاربردي كشاورزي در دانشگاه‌ها و پژوهشگران وابسته به مراكز آموزش عالي و مؤسسات تحقيقاتي كشاورزي خصوصي و تعاوني قرار ميگيرد تا سر پل اتصال تحقيقات كشاورزي در تمام بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي باشد.حاصل 3 دهه فعالیت پژوهشکده، توسعه فناوری های آماده تجاری سازی برای بخش های مختلف کشاورزی و کمک به این بخش در راستای امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و افزایش بهره وری بوده است.
اهداف و وظايف اصلي
 •   انجام پژوهشهای كاربردي و توسعه فناوری در راستای ماموریت برای حل مشكلات بخش كشاورزي
 •  پژوهش در زمينه بهبود کیفیت عمليات كشاورزي، افزایش ماندگاری فرآورده ها و تولید محصولات سالم با استفاده از فن‏آوري نوین و تلاش در جهت تجاری سازیو انتقال اين فناوري هابه  بخش کشاورزی
 •  افزایش همكاري های ملی، منطقه ای و بین المللی با عقد قرارداد، تفاهم ‏نامه و همكاري جهت اجراي پروژه‏ هاي مشترك و همچنین تبادل فناوری(در زمينه‏ موارد مرتبط با اهداف پژوهشكده)     با موسسات مرتبط داخلي، منطقه ای  و بین المللی 
 •   بررسی علمی و ارزیابی ثبت اختراعات در حوزه کشاورزی
 •   توسعه آزمایشگاه های مرجع در حوزه های مختلف از جمله آزمایشگاه های سلول های بنیادی دامی، پروبیوتیک های دامی، آزمون ماشین آلات کشاورزی، گیاهان دارویی و تجهیزات صنایع     غذایی
 •    تلاش برای افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان و شرکت های منشعب با مدیریت اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی پژوهشکده
 •    همكاري در تربيت نيروي انساني متخصص در قالب جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دوره های فرصت مطالعاتی و پسادکتری
 •    برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه های اولویت دار با همکاری با متخصصین جهانی حوزه مربوطه
 •    کمک به توسعه فناوری،بومی سازی فناوری و ورود قوی و موثر در انتقال فناوری و تجاری سازی یافته های علمی حوزه های مختلف کشاورزی
 •    تلاش برای ایفای نقش موثر در ارتباطات صنعتی از طریق تعامل با بخش صنعتی و همکاری در بخش تحقیق و توسعه صنایع
 •    تلاش برای توسعه فناوری ها برای تولید محصولات سالم و ارگانیک از جمله حضور فعالانه برای تولید انبوه حشرات مفید و مدیریت تلفیقی آفات (IPM)
 •    توسعه تولیدات علمی از جمله ثبت اختراعات و انتشار مجلات علمی پژوهشی کاربردی