رئیس پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با اشاره به این که نسل اول دانشگاه‌ها نسل آموزشی، نسل دوم پژوهشی و نسل سوم کارآفرین هستند، گفت: اکثر دانشگاه‌های ایران به خصوص دانشکده‌های کشاورزی در همان نسل اول مانده‌اند و بین آموزش در کلاس درس با نیاز بازار رابطه‌ای وجود ندارد.