پژوهشكده كشاورزي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران اولين بانك سلولي سگ‌هاي موادياب پليس را راه‌اندازي كرد.
 

با حضور دكتر فتح‌اله مضطرزاده، رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و سرتيپ دوم پاسدار محمد مسعود زاهديان، رئيس پليس مواد مخدر ناجا تفاهم‌نامه همكاري‌هاي علمي و فناوري به امضا رسيد. صبح امروز در ديداري كه به همين منظور انجام شد توسعه همكاري‌هاي مشترك در تمام زمينه‌هاي علمي، پژوهشي، فناوري و آموزش‌هاي كاربردي بين اعضاي هيئت علمي و محققين سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و پليس مبارزه با مواد مخدر در قالب امضاي تفاهم‌نامه‌اي به همين منظور منعقد شد.

‌در اين ديدار ضمن بازديد از پژوهشكده كشاورزي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، اولين بانك سلولي سگ‌هاي موادياب پليس افتتاح شد. خاطر نشان مي‌سازد راه‌اندازي بانك سلولي سگ‌هاي موادياب پليس از جمله پروژه‌هاي مهم و اولويت دار مركز تحقيقات پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا است كه قرارداد اجرايي آن برای تأسیس بانک سلولی در پژوهشكده كشاورزي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران منعقد شد.